Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling biedt hulp bij het oplossen van conflicten met familie of buren.

Buurtbemiddeling

Lokale bemiddeling kan een alternatief zijn voor de vrederechter.

U kunt de buurtbemiddelaar vertrouwelijk ontmoeten om meer informatie te krijgen over het bemiddelingsproces. Nadien kan nog een ontmoeting plaatsvinden om een bemiddeling te starten, indien alle partijen dat wensen.
Deze sessies vinden om de andere woensdag plaats van 13.30 tot 17.00 uur.